איסוף פסולת האריזות מהפחים הכתומים, נעשה על ידי "תמיר", באמצעות הרשויות המקומיות, על מנת לאפשר ליצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים לעמוד בהוראות החוק להסדרת הטיפול באריזות תשע"ה-2011. הוראות החוק, מחייבות את היצרנים והיבואנים לאסוף ולהעביר למחזור מדי שנה אחוז מסוים מפסול...

Please reload

כל הזכויות שמורות 2017 © מתן גרפינקל משרד עו"ד