פרופיל המשרד

איכות הסביבה

המשרד מלווה מפעלים במגוון הנושאים הסביבתיים איתם הם נאלצים להתמודד: קבלה ויישום של הוראות היתרי פליטה לאוויר מכוח חוק אוויר נקי, קבלה ויישום הוראות של היתרי רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים, הודעות חיוב בגין דיגומי שפכים ועוד. בנוסף, מלווה המשרד מפעלים בהליכים משפטיים הננקטים נגדם בעקבות עבירה על הוראות חוקים סביבתיים שונים והוראות ברישיון העסק.

כמו כן, המשרד מלווה את לקוחותיו בהליכים מורכבים של טיפול בקרקעות מזוהמות ובכלל זה חקירת הקרקע, ניקוי ועמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה עד לקבלת אישורו לשימוש בקרקע והוא בעל ניסיון רב בעבודה רלוונטית יחד עם יועצים ואנשי מקצוע בתחום איכות הסביבה.

בנוסף, מסייע המשרד ללקוחותיו בהתמודדות עם מפגעים סביבתיים שונים כגון מפגעי רעש, ריח, קרינה ועוד. 

תכנון ובניה

המשרד מעניק ייעוץ משפטי שוטף וכן מייצג את לקוחותיו (יזמים ופרטיים) בפני מוסדות התכנון ובתי משפט במגוון סוגיות של תכנון ובנייה.

במסגרת זו משרדנו מטפל בהתנגדויות לתוכניות, הקלות, שימושים חורגים, עררים, היטלי השבחה, התמודדות עם דרישות סביבתיות בהליכים תכנוניים, בדיקת היתכנות להקמת פרויקטים סביבתיים ועוד.

משרדנו מלווה גם מאבקים סביבתיים-תכנוניים כנגד הקמת פרויקטים העלולים ליצור מפגעים סביבתיים או לפגוע באיכות החיים של מי שמתגורר בסמוך אליהם. במסגרת זו משרדנו מייצג תושבים בפני מוסדות התכנון בהתנגדויות לתוכניות שונות. 

נדל"ן

משרדנו מעניק שירותים משפטיים בתחום הנדל"ן כגון עסקאות מכר, חוזי שכירות וליוווי פרויקטים של תמ"א 38.