ביום 12.2.2018 פורסם תזכיר חוק שמירת הניקיון (פינוי פסולת בניין), התשע"ח-2018. מטרת התזכיר היא להסדיר את הטיפול בפסולת בניין בישראל באמצעות ביצוע תיקון בחוק שמירת הניקיון.

נכון להיום, מוסדר הטיפול בפסולת בניין באופן חלקי בלבד. בעוד שקיימת חובה על קבלנים ומי שעוסק בבניה...

בשנים האחרונות, מבקש המשרד להגנת הסביבה לקדם הצעת חוק ממשלתית בעניין קרקעות מזוהמות. מטרת הצעת החוק היא להסדיר את הטיפול והשיקום בקרקעות מזוהמות בישראל שכן נושא זה טרם הוסדר באופן כולל בחקיקה. יחד עם זאת, הצעת החוק הממשלתית כבר אינה מקודמת זה זמן מה ולא נראה שתושלם בעת...

איסוף פסולת האריזות מהפחים הכתומים, נעשה על ידי "תמיר", באמצעות הרשויות המקומיות, על מנת לאפשר ליצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים לעמוד בהוראות החוק להסדרת הטיפול באריזות תשע"ה-2011. הוראות החוק, מחייבות את היצרנים והיבואנים לאסוף ולהעביר למחזור מדי שנה אחוז מסוים מפסול...

Please reload

כל הזכויות שמורות 2017 © מתן גרפינקל משרד עו"ד