טיפול בקרקעות מזוהמות במסגרת הליכי תכנון ובניהבשנים האחרונות, מבקש המשרד להגנת הסביבה לקדם הצעת חוק ממשלתית בעניין קרקעות מזוהמות. מטרת הצעת החוק היא להסדיר את הטיפול והשיקום בקרקעות מזוהמות בישראל שכן נושא זה טרם הוסדר באופן כולל בחקיקה. יחד עם זאת, הצעת החוק הממשלתית כבר אינה מקודמת זה זמן מה ולא נראה שתושלם בעתיד הנראה לעין.


על רקע זה ולאור חשיבות הטיפול והשיקום של קרקעות מזוהמות מבקש המשרד להגנת הסביבה להסדיר בכל זאת את הנושא והוא עושה זאת באמצעות פרסום מעת לעת של נהלים בעניין המהווים למעשה את מדיניותו בטיפול בקרקעות מזוהמות בישראל.


בין שאר הנושאים אותם מבקש המשרד להגנת הסביבה להסדיר באמצעות מדיניות זו, נמצא גם זה הקשור בשילוב של הליכי תכנון ובניה בטיפול בקרקעות מזוהמות, שכן הוראות חוק התכנון והבניה מסדירות את האופן הדרך בו מפותחות קרקעות ונבנים מבנים בישראל. בדרך זו, מבקש המשרד להגנת הסביבה לעשות שימוש בהוראות חוק התכנון והבניה ודינים רלוונטיים אחרים על מנת להטיל חובות כאלה ואחרות לטיפול ושיקום בקרקעות מזוהמות וליצור תיאום בין הליכי תכנון ובניה להליכי סקירה, שיקום וטיפול בקרקעות מזוהמות.


על פי הוראות המדיניות שפורסמה לפני כמספר חודשים, במקרים בהם מבקשים לקדם תוכנית מכוח חוק התכנון והבניה או להוציא היתר בניה (גם לצורך הרחבת בנייה קיימת) בשטח החשוד או ידוע כמזוהם או בסמוך לשטח כזה יחולו המגבלות הבאות תחול חובה לערוך הליכי סקירה בקרקע (הליכים בהם בוחנים את מצב הזיהום בקרקע) בכל אחד מן המקרים הבאים:


  • בשטח בו התקיימה או מתקיימת פעילות מזהמת קרקע;

  • בשטח שעל פי הוראות תוכנית חשוד כשטח בו מצוי זיהום קרקע;

  • בשטח שעל פי מיפוי המפורסם על ידי המדינה הוא מזוהם או חשוד בזיהום קרקע.


בנוסף, כוללת המדיניות שפורסמה הוראות נוספות הנוגעות לטיפול בקרקעות מזוהמות במסגרת הליכי תכנון ובניה:


  • עריכת סקרי קרקע מקדימים והטמעת מסקנותיהם בהוראות התוכנית המתאר אותה מבקשים לקדם;

  • ביצוע סקר הסטורי מפורט ובמידת הצורך סקר גזי קרקע לבחינת הצורך בביצוע מיגון כשלב מקדים לקידומה של תוכנית מפורטת והטמעת המסקנות בהוראות התוכנית;

  • במקרים בהם מתבקש היתר בניה מכוח הוראות תוכנית שאינה כוללת הוראות בדבר קרקעות מזוהמות – ביצוע סקר הסטורי וסקר גזי קרקע בהתאם לצורך בטרם יתקבל ההיתר;

  • במקרים בהם נקבעו הוראות בדבר טיפול או שיקום בקרקע בהיתר הבניה, לא תינתן תעודת גמר עד להשלמת מטלות אלה.


אם נתקלתם בבעיות בקשורות בטיפול ושיקום של קרקעות מזוהמות - פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות.